5000ரூ முதலீடு | Repacking business ideas | Small business ideas | Shop business | Low Investment

5000ரூ முதலீடு | Repacking business ideas | Small business ideas | Shop business | Low Investment


Pls Subjective and click bell icon to get instant notification This business is about Himalayan Powdered Salt making Wholesale cost of rock salt is about 15 to 20rs Retail Himalayan salt starts from 125rs More than 82 health benefits

4 Comments

 1. BASKAR parandhaman says:

  First comment

 2. Rajiv Prasad says:

  How to sale in Amazon flipkart guide me madam…

 3. Mr. creative says:

  இந்தியா மார்ட் நிறுவனத்தின் லிங்ல அவங்க 25 கிலோ தருவது இல்லையாம் வேறு ஏதேனும் நிறுவனத்தின் விலாசம் தரவும்

 4. Mani Gopi says:

  Verinicc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *